20. september 2017

DSA inn i Advokatforeningens lovutvalg

Advokatforeningens hovedstyre har oppnevnt Tine Larsen som medlem av foreningens lovutvalg for skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett. Larsen har lang erfaring som rådgiver for en rekke kommuner, grunneiere og organisasjoner innenfor sine spesialområder.

Som et nisjefirma med særlig fokus på skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett ser DSA frem til å kunne bidra i Advokatforeningens rettspolitiske arbeid.

Med oppnevnelsen av Larsen er DSA representert i to av Advokatforeningens lovutvalg. Magnus Dæhlin er fra tidligere medlem av foreningens lovutvalg for miljørett.

De nyoppnevnte medlemmene av lovutvalgene er publisert på Advokatforeningens sider.