29. mai 2020

Det må tilrettelegges for mer bruk av eksterne rettsmeklere

Magnus Dæhlin, partner i Dæhlin Sand Advokatfirma og ekstern rettsmekler, tar i Rett24 til ordet for at man skal tilrettelegge for mer bruk av ekstern rettsmekling. Ordningen har klare fordeler, både for smittevern og samfunnsøkonomien. Som Dæhlin skriver:

«Koronapandemien har satt domstolene i en krevende situasjon. En økt bruk av eksterne rettsmeklere kan bidra til hurtigere saksavvikling. Det må imidlertid legges til rette for bruk av ordningen, og fortrinnsvis ved å følge opp det som var tvistemålsutvalgets anbefaling: Partene bør ikke belastes utgiftene til bruk av eksterne rettsmeklere. Offentlig finansiering kan gjennomføres ved en mindre justering av tvistelovsforskriften og vil medføre ubetydelige kostnader sammenlignet med den samfunnsøkonomiske gevinsten av å løse enda flere saker i minnelighet.»

Les hele artikkelen på Rett24.