Foto: TV2
22. august 2023

Debatt: Opprydningen etter «Hans»

Partner og advokat, Thorstein Vale Opdal, skriver i både Gudbrandsdølen Dagningen og Ringerikes blad om Statens naturskadeordning.

Ekstremværet «Hans» har forårsaket store ødeleggelser som følge av svært høy vannføring i de større vassdragene på Østlandet, og grunneiere er i en kritisk situasjon som oppleves overveldende for mange.

Fristen for å kreve erstatning etter naturskadeloven er tre måneder etter at skaden er skjedd. Myndighetene har fastsatt detaljerte krav til dokumentasjon for skadeomfanget og om dette ikke fremlegges innen fristen, kan hele kravet gå tapt. I tillegg må grunneier bære risikoen for manglende bevilgninger helt frem til erstatningen faktisk utbetales, noe som normalt skjer først når grunneier kan dokumentere at gjenoppretting har skjedd.

– Denne usikkerheten kan og bør politikerne løfte vekk fra grunneiernes skuldre, sier Opdal. Forenkling av regelverket og bevilgning av tilstrekkelige midler til erstatning for gjenoppbygging, er da nødvendig for å gjøre ord om til handling.

Les mer om saken her og her.