18. oktober 2022

Dæhlin Sand Advokatfirma på Grunnervervsdagene

Advokatfullmektig Ingrid Næsbakken Ekeberg holder foredrag om innløsning av eiendom etter regelen i forurensningsloven § 17 på den årlige Grunnervervskonferansen til Tekna. I tillegg til dette inneholder programmet bl.a. interessante foredrag om bybaneprosjektet, byggingen av ny vei og jernbane mellom Arna og Stanghelle, ekspropriasjon i forbindelse med gondolbanen på Voss og utbyggingsavtaler m.m.

Dæhlin Sand er glade for muligheten til å kunne bidra til det faglige innholdet på grunnervervskonferansen. Les mer om programmet her.