Ingrid Næsbakken Ekeberg

Ingrid arbeider med miljø, naturressurser og eiendom, herunder plan- og bygningsrett, ekspropriasjon og tingsrett. Som masterstipendiat ved Fridtjof Nansen Institutt (FNI) skrev hun hovedoppgave om kommuners innsigelsesrett mot etablering av vindkraftanlegg på land.

Arbeidserfaring

2018 - 2021 Journalist, Dagens Næringsliv
2019 - 2020 Saksbehandler Gatejuristen, Kirkens Bymisjon
2016 - 2017 Praktikant, Den norske ambassaden i Buenos Aires, Argentina

Utdanning

2017 - 2021 Universitetet i Oslo, master i rettsvitenskap
2013 - 2016 Universitetet i Oslo, bachelor i internasjonale studier