Ingrid Næsbakken Ekeberg

Ingrid arbeider med miljø, naturressurser og eiendom, herunder plan- og bygningsrett, ekspropriasjon og tingsrett. Som masterstipendiat ved Fridtjof Nansen Institutt (FNI) skrev hun hovedoppgave om kommuners innsigelsesrett mot etablering av vindkraftanlegg på land.

Ingrid er også forfatter for Karnov innenfor familie-, person- og barnerett.

Arbeidserfaring

2022 - Dæhlin Sand Advokatfirma, advokatfullmektig
2018 - 2021 Dagens Næringsliv, journalist
2019 - 2020 Kirkens Bymisjon, Gatejuristen, saksbehandler
2016 - 2017 Den norske ambassaden i Buenos Aires, Argentina, praktikant

Utdanning

2017 - 2021 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2013 - 2016 Bachelor i internasjonale studier, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Fagforfatter for Karnov Lovkommentar

Annet

2022 - Medlem av Den Norske Advokatforening, MNA