15. desember 2017

Byantikvarens selvmotsigelse på Ekely

Byantikvaren har dispensert fra kulturminneloven for å bygge en 12 meter høy privatbolig helt inntil Munchs fredede eiendom på Ekely. Byantikvaren har tidligere stoppet og krevd lavere bygninger nær vernegrensen for å unngå negativ visuell effekt inn på det fredede landskapsrommet etter Edvard Munch. Munch bodde her store deler av sitt liv, og hentet inspirasjon og motiver til flere bilder her. Det nye vedtaket står derfor i skarp kontrast til Byantikvarens tidligere praktisering av fredningsbestemmelsene på Ekely.

– Dette er oppsiktsvekkende selvmotsigelser fra Byantikvaren. Vi kan vanskelig se at Byantikvarens snuoperasjon og nytolkning av fredningsbestemmelsene for Ekely står seg juridisk, sier advokat Tine Larsen i DSA, som har skrevet klage på vegne av Ekely borettslag.

Den planlagte boligen på 12 meter vil ruve seks meter over det høyeste punktet på Kikkutkollen. Likevel er selve bygningen utelatt fra Byantikvarens dispensasjonsvurdering fordi den ligger rett utenfor vernegrensen. Dette på tross av at Byantikvaren og Riksantikvaren tidligere har vært tydelige på at nærliggende bygningers visuelle påvirkning på fredningsområdet må vurderes.

DSA skriver i klagen på vegne av borettslaget at Byantikvarens vedtak er ugyldig både fordi vilkårene for å dispensere etter kulturminneloven ikke er oppfylt, og fordi det er gjort flere saksbehandlingsfeil. Byantikvaren har ikke begrunnet vedtaket i henhold til forvaltningsloven, og vi mener Byantikvarens snuoperasjon også innebærer en usaklig forskjellsbehandling.

– Selv om huset skal tilhøre den kjente kunstneren Bjarne Melgaard, og har fått en spesiell arkitektonisk utforming og heter «A house to die in», må myndighetene ha for øyet at det er en privat enebolig som skal bygges midt i den gjenværende grønne lungen i et ellers tett bebygd boligområde. Og dette grønne friområdet er også fredet som et viktig kulturminne etter vår største kunstner, sier Larsen.

Dersom Byantikvaren ikke tar klagen til følge, oversendes saken til Riksantikvaren for endelig avgjørelse.