13. mars 2019

Brevik-deponiet omtalt i Financial Times

Financial Times omtaler i dag det planlagte deponiet i Brevik og alternative behandlingsmetoder som kan redusere behovet for deponi. Manglende utredning av alternative behandlingsmetoder har vært en sentral innvending til prosessen fra Porsgrunn kommune og andre motstandere av deponiet.

Advokat Pål Martin Sand i Advokatfirmaet DSA påpeker at manglende utredninger vil kunne utgjøre en saksbehandlingsfeil som kan gjøre en fremtidig statlig reguleringsplan ugyldig. – Miljøvernministeren bør ikke ta beslutningen om deponi i Brevik basert på gårsdagens teknologiske løsninger, sier Sand til Financial Times.

Les saken her (krever abonnement)