8. februar 2021

AUF vant saken om nasjonalt minnested etter 22/7

AUF vant saken om nasjonalt minnested etter 22/7

Ringerike tingrett har i dag avsagt dom i saken om det nasjonale minnestedet etter 22. juli. Minnestedet skal etableres på Utøyakaia i Hole kommune. 16 naboer anla sak mot AUF og Staten med påstand om at tiltaket var i strid med naboloven § 2 og EMK artikkel 8. Tingretten ga AUF og Staten fullt medhold.

AUF er fornøyd og lettet over tingrettens dom. Et nasjonalt minnested på Utøyakaia betyr enormt mye for etterlatte, overlevende og pårørende etter 22.juli. Avgjørelsen betyr at minnestedet vil kunne stå klart til 10-årsmarkeringen 22. juli 2021, sier generalsekretær Sindre Lysø til NTB.

Konflikten rundt det nasjonale minnestedet i Hole kommune har vart i mange år og fått betydelig offentlig oppmerksomhet – også i internasjonale medier.

Konflikten rundt minnestedet har vært en stor påkjenning for mange, og vi håper at tingrettens avgjørelse nå bidrar til ro rundt saken, sier Lysø.

Hovedforhandlingen ble avholdt i Ringerike tingrett over 10 dager i desember og januar og 34 vitner og parter avga forklaring. Advokat Pål Martin Sand har bistått AUF i saken.