25. november 2020

AUF og staten vant ankesak – byggingen på Utøyakaia kan fortsette inntil videre

Byggingen av et nasjonalt minnested på Utøyakaia kan fortsette inntil søksmålet for å få det stanset, er avgjort. Det har Borgarting lagmannsrett bestemt.

AUF og staten fikk medhold i ankesaken, etter at naboene først fikk Ringerike tingrett med på en såkalt midlertidig forføyning som innebar at arbeidene måtte stanse inntil videre.

– Vi er svært fornøyd med lagmannsrettens avgjørelse som er et viktig skritt på veien mot realisering av det nasjonale minnestedet på Utøyakaia. Minnestedet vil være samfunnets fremste symbol på at vi ikke skal glemme det som skjedde 22. juli og vil bidra til å spre kunnskap om demokrati og bekjempelse av ekstremisme til nye generasjoner, sier advokat Pål Martin Sand som bistår AUF i saken.

Les mer i Aftenposten.