28. september 2022

Vi har inngått samarbeidsavtale med NORSKOG

Formålet med avtalen er å etablere et langsiktig samarbeid, der kompetanseoverføring og gjensidig erfaringsutveksling er en av hovedmålsetningene. Samarbeidsavtalen innebærer også at NORSKOGs medlemmer vil få spesialisert juridisk bistand til reduserte priser hos advokatene i Dæhlin Sand.

NORSKOGs motivasjon for å inngå dette samarbeidet er å bidra til å skape et best mulig juridisk fagmiljø på grunneiers side. Vi trenger et fagmiljø med spisskompetanse på våre rettsområder som kan være et ressurssenter for NORSKOG og NORSKOGs medlemmer. Vi har gjort vurdering av flere fagmiljø. Basert på mange medlemmers og NORSKOGs egen erfaring så har vi valgt å styrke samarbeidet med DSA, sier Rørå

Magnus Dæhlin kommenterer:

Vi har over tid satset målrettet på bistand til skog- og landbruksnæringen og vi har sett et økende behov for et advokatmiljø uten sterke bindinger til stat og utbyggersiden.  Vi har gjennom de siste årene vært i inngrep med mange av NORSKOGs medlemmer. En videreføring og formalisering av dette samarbeidet styrker firmaets mulighet til spesialisering. Vi tror samarbeidet vil bidra til gjensidig kompetanseoppbygging. Det beste rådgivningstilbudet forutsetter ofte tverrfaglig kompetanse og gjennom samarbeid med NORSKOGs konsulentavdeling kan vi tilby nettopp dette.

Les hele NORSKOGs pressemelding her.