26. oktober 2016

Tine Larsen til DSA

Advokatfirmaet DSA har gleden av å meddele at advokat Tine Larsen tiltrer som ny partner 1. november 2016. Tine har særlig kompetanse innen fornybar energi, miljørett, utmarksforvaltning, kommunalrett og plan- og bygningsrett, og vil bidra til å styrke firmaets kompetanse innenfor våre kjerneområder.