14. januar 2021

Tine Larsen – Prioriter miljøkriminalitet

Miljøkriminalitet skal i følge Riksadvokatens rundskriv fra 2020 prioriteres. Likevel forteller miljøorganisasjoner om grov miljøkriminalitet som ikke følges opp av politiet. 

Advokat i DSA, Tine Larsen, skriver i dagsavisen i dag om denne manglende prioriteringen. 

Hun skriver blant annet:

«At miljøkriminalitet ikke retter seg direkte mot menneskelige ofre, er også årsak til at sakene ofte nedprioriteres når de blir anmeldt. Vanligvis er det ikke en akutt fare for liv og helse. Men det som ikke er farlig i dag, kan bli farlig i morgen. Riksadvokaten begrunner nødvendigheten av å prioritere etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet nettopp med at den kan føre til betydelig og uopprettelig skade på menneskers helse, og ødelegge naturmangfoldet.»

Les hele innlegget i Dagsavisen.