Foto: Linn Holstad Hines
15. august 2023

Skriveplass for jusstudent

Jusstudent Anna Nes har i høst skriveplass hos oss i Dæhlin Sand Advokatfirma. Hun skal skrive masteroppgave ved Universitetet i Bergen om adgangen til dispensasjon fra vernevedtak etter naturmangfoldloven.

Natur og miljø er et gjennomgående tema for hennes interesser, både faglig og på fritiden. Anna har vært leder i DNT ung, vitenskapelig assistent for forskergruppen for utviklings-, naturressurs- og miljørett, har hatt sommerjobb i Miljødirektoratet og vært trainee hos Siemens Energy og Kvale. Ellers er hun å finne på ute på tur eller i klatreveggen.