11. januar 2018

Saksbehandlingsfeil i deponisaken

Porsgrunn kommune har bedt Advokatfirmaet DSA utrede problemstillinger knyttet til prosessen rundt etablering av deponi for farlig avfall i Brevik.

Les mer om saken i Telemarksavisa:

Motstanden mot deponiet er overveldende