26. april 2017

Politiets nasjonale beredsskapssenter

DSA bistår berørte grunneiere i forbindelse med utbygging av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. Les dagens omtale i Hus & Bolig, med råd til huseiere som møter krav om ekspropriasjon.

http://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/juss/ekspropriasjon-staten-tar-huset/