10. desember 2019

Nyttige nisjeadvokater

Magnus Dæhlin, partner i Dæhlin Sand Advokatfirma, skriver i Dagens Næringsliv om fordelen med mindre advokatfirmaer som driver spesialisert. Han påpeker blant annet at:

«Små firmaer selger heller ikke en merkevare på samme måte som de store, og overlever bare dersom de kan levere høyt kvalifisert og kostnadseffektiv rådgivning over tid. Dette gir nettopp spesialistfirmaene det ekstra incitament som skal til for å utfordre timefaktureringsmodellen, blant annet med fastprisløsninger og konsentrasjon om høyverditjenester som ikke er like godt egnet for automatisering og digitalisering.»

Les hele innlegget i Dagens Næringsliv.