15. januar 2021

Nye ansettelser

Vi ønsker Ida Bakke Husom, Kristine Ravlo Sand og Tora Ellingsen velkommen til oss.

Dæhlin Sand opplever stor etterspørsel etter spesialisert juridisk rådgivning knyttet til grunnerverv, ekspropriasjon, naturressurs- og miljørett. Med Ida, Kristine og Tora blir vi enda bedre rustet til å bistå våre klienter.

Ida Bakke Husom

Ida kommer fra Oslo kommune og stilling som spesialrådgiver ved byrådslederens kontor. Hun har tidligere arbeidet som seniorrådgiver i Miljødirektoratet. Ida tiltrer 1. april.

Kristine Ravlo Sand

Kristine kommer fra stilling som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Økland & Co DA. Kristine tiltrer 20 januar.

Tora Ellingsen

Tora kommer fra stilling som dommerfullmektig i Vesterålen tingrett. Hun har tidligere arbeidet som advokat i Advokatfirmaet Rekve Pleym. Tora tiltrer 1. mai.