14. januar 2022

Nye ansettelser

Vi ønsker Ingrid Næsbakken Ekeberg og Thorbjørn Kringlebotn Borlaug velkommen til oss.

Dæhlin Sand opplever stor etterspørsel etter spesialisert juridisk rådgivning knyttet til grunnerverv, ekspropriasjon, naturressurs- og miljørett. Med Ingrid og Thorbjørn  blir vi enda bedre rustet til å bistå våre klienter.

 

Ingrid Næsbakken Ekeberg

Ingrid er nyutdannet jurist. Hun har tidligere arbeidet som journalist i Dagens Næringsliv og som masterstipendiat ved Fridtjof Nansen Institutt (FNI), hvor hun skrev hovedoppgave om kommuners innsigelsesrett mot etablering av vindkraftanlegg på land.

 

Thorbjørn Kringlebotn Borlaug

Thorbjørn kommer fra stilling som rådgiver i juridisk seksjon i Miljødirektoratet, hvor han blant annet har arbeidet med forurensning og klimagassutslipp.