6. mars 2018

Ny advokat i DSA

Med økende oppdragsmengde utvider vi laget, og ønsker Mathilde Aagaard velkommen som ny advokat i DSA!

Aagaard tiltrådte 1. mars, og jobber særlig med tomtefeste, fast eiendom, plan- og bygningsrett og ekspropriasjon. Hun har omfattende erfaring som prosedyreadvokat innenfor et bredt spekter av rettsområder.