FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no #cfwesenberg
20. juni 2018

Magnus Dæhlin oppnevnt som rettsmekler

Magnus Dæhlin er oppnevnt som medlem av det eksterne utvalget av rettsmeklere for Borgarting lagmannsrett og tingrettene i lagdømmet. Utvalget skal sammen med domstolenes egne dommere dekke det samlede behov for meklere og særlig fagkompetanse ved rettsmekling. Dæhlin er oppnevnt som mekler i saker om blant annet fast eiendom, ekspropriasjon og skjønn. Listen over eksterne meklere kan du lese her.