31. januar 2018

Konsesjonskraftseminar

Advokatfirmaet DSA er med og arrangerer konsesjonskraftseminar sammen med Kraftfylka, Markedskraft og Konsesjonskraft IKS. Seminaret avholdes på Gardermoen 7. mars i forbindelse med Kraftfylkas årsmøte. Målgruppen er ansatte og politikere i fylkeskommunene, og andre med interesse for konsesjonskraft. Konferansen er åpen for alle interesserte.