FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no #cfwesenberg
22. september 2016

Innvalgt i Sporveiens bedriftsforsamling

Advokat Pål Martin Sand er valgt inn i bedriftsforsamlingen i Sporveien Oslo AS. Sporveien er landets største leverandør av kollektivtrafikk og frakter hvert år mer enn 230 millioner passasjerer. Sporveien har nylig vært gjennom et omfattende effektiviseringsprogram som har gitt imponerende resultater og har planer for en rekke tunge investeringsprosjekter i årene som kommer.