11. mars 2024

Er du vår nye advokat/advokatfullmektig innen eiendom, energi og miljø?

Dæhlin Sand Advokatfirma opplever økende oppdragsmengde, særlig i forbindelse med grunnerverv og ekspropriasjon knyttet til store kraft- og infrastrukturutbygginger. Vi søker 1-2 advokater/advokatfullmektiger som kan bistå i firmaets satsning og videreutvikling innenfor disse rettsområdene.

For kandidater med relevant erfaring kan vi tilby meget gode betingelser og mulighet til en fleksibel arbeidshverdag. Vi har et engasjert og uformelt arbeidsmiljø som vi håper du vil bli en del av.

Les mer om stillingen her eller her.