Teodor Dalseng Hagen

Teodor studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.