Selma Johanne Robsrud

Selma studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.