Mikkel Ulfsønn Aam

Mikkel studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.