Ingvild Ladegård Lockert

Ingvild arbeider med miljø, naturressurser og eiendom, herunder plan- og bygningsrett, ekspropriasjon og tingsrett. Som vitenskapelig assistent ved prosjektet Digital Velferdsstat ved Institutt for offentlig rett ved UiO skrev hun oppgave om allmennhetens rett til innsyn i automatisert saksbehandling i statsforvaltningen.

Arbeidserfaring

2024 - Dæhlin Sand Advokatfirma, advokatfullmektig
2023 - 2024 Deloitte Advokatfirma, advokatfullmektig
2022 - 2023 Universitetet i Oslo, vitenskapelig assistent
2020 - 2021 Universitetet i Oslo, Infosenteret ved juridisk fakultet, sekretær
2019 - 2021 Universitetet i Oslo, Juriteket, IT-seksjonen ved juridisk fakultet, medarbeider
2016 - 2018 AUF, organisasjonsrådgiver

Utdanning

2018 - 2023 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2013 - 2016 BSc Government and Economics, London School of Economics and Political Science

Annet

2023 - Medlem av Den Norske Advokatforening, MNA
2020 - 2021 Viseformann i Juristforeningen i Oslo
2019 - 2020 Foreningsstyret i Juristforeningen i Oslo
2019 - 2020 Økonomiansvarlig i Juristforeningen i Oslo, Nordisk Gruppe
2014 - 2016 Board of Trustees, LSE Students' Union
2014 - 2015 Treasurer, LSESU Labour
2014 - 2015 London-koordinator og sentralstyremedlem, Labour Students