Benedicte S. Sveinsson

Benedicte arbeider med miljø, naturressurser og eiendom, herunder plan- og bygningsrett, ekspropriasjon og tingsrett. Hun har også spesialisering innen folkerett og havrett.

Benedicte har verdifull erfaring fra domstolen, både som dommerfullmektig i Indre og Østre Finnmark tingrett og som førstekonsulent i Asker og Bærum tingrett. Hun har vært førstekonsulent ved Maritim avdeling, seksjon for sikkerhet og regelverk hos Nærings- og fiskeridepartementet. I tillegg har hun vært trainee ved diverse advokatfirmaer og praktikant ved Justisdepartementets lovavdeling.

Arbeidserfaring

2024 - Dæhlin Sand Advokatfirma, advokat
2021 - 2023 Indre og Østre Finnmark tingrett, dommerfullmektig
2020 - 2021 Nærings- og fiskeridepartementet, førstekonsulent
2018 - 2019 Universitetet i Tromsø, Norsk senter for havrett, studentansatt
2014 - 2017 Asker og Bærum tingrett, førstekonsulent

Utdanning

2018 - 2019 Master of Laws, LL.M, Law of the Sea, UiT Norges arktiske universitet
2017 Diverse enkeltemner, The University of Sydney
2013 - 2019 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Annet

2024 - Medlem av Den Norske Advokatforening, MNA
2023 - Oppnevnt sensor ved UiT, Norges arktiske universitet
2020 Medlem i fagutvalg for virksomheters menneskerettighetsansvar - ICJ-Norge (Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling)
2015 - 2016 Studentverv – ELSA Norge: The European Law Students’ Association Norge