16. mars 2021

DSAs Tine Larsen til NRK – Norge må få miljødomstol

Multiconsult har på bestilling fra klima og miljøminister Sveinung Rotevatn undersøkt om utbyggeres konsekvensutredning av prosjekters miljøpåvirkning. Rapporten avdekker til tider svært manglende kunnskap i strid med de regler som skal ivareta hensynet til naturen i utbyggingsprosjekter.

Rapporten avdekker blant annet at

  • 57 prosent hadde manglende eller utilstrekkelig vurdering av samlet belastning i området: Brudd med forskrift om konsekvensutredning (KU) og Lov om naturmangfold §10
  • 71 prosent hadde manglende eller utilstrekkelig vurdering av usikkerhet. Brudd med KU-forskriften
  • Ingen av utredningene hadde undersøkt følgene for økosystemtjenester. Det er de tjenestene urørt natur selv leverer, som karbonlagring i myr og beskyttelse mot flom og erosjon.

DSAs Tine Larsen utaler seg til NRK i saken og mener Norge har behov for en egen miljødomstol.

Les saken på nrk.