21. mars 2017

DSA styrker energisatsingen

Energiadvokaten Mari Kjellevold Brygfjeld tiltrer denne uken som partner i Advokatfirmaet DSA as. Mari har særlig kompetanse knyttet til utbygging, produksjon og omsetning av kraft, samt offentlige anskaffelser og statsstøtte. Hun har lang erfaring med å bistå kommuner, fylkeskommuner og statlige etater. DSA ser frem til å få Mari med på laget. Firmaet ble etablert i 2016 og har opplevd betydelig etterspørsel etter sin spesialkompetanse innenfor eiendom, miljø og naturressurser. Mari bidrar til en ytterligere styrking av DSAs kjerneområder.