17. januar 2022

Plastforurensning oversendes tysk politi

Advokat Tine Larsen i Dæhlin Sand Advokatfirma har bistått Naturvernforbundet med politianmeldelse av utslipp av flere tonn plastpelletts i Oslofjorden. En container med plastpelletts var ikke godt nok sikret om bord på et lasteskip fra Rotterdam til Tananger, og store mengder plastpelletts fløt i land og forurenset store deler av kysten fra Agder til Göteborg i 2020.

Anmeldelsen er nå henlagt av politiet, etter at etterforskningen viste at selve utslippet skjedde i tysk farvann. Dessuten er det skipet registrert på Bahamas. Strafferettslig forfølgning ligger således utenfor norsk jurisdiksjon. Skipet eies av det norske rederiet Sea Cargo.

Politiet har nå sendt videre til tysk politi for oppfølging:

Det er bra saken er oversendt tysk politi. Når ulykker til sjøs kan påføre andre land store miljøskader, er det viktig at dette følges opp internasjonalt, sier advokat Tine Larsen.

Mer om saken i Dagsavisen.