12. desember 2016

DSA i Dagbladet: Vanskelig E18-utvidelse

Advokatfirmaet DSA bistår en rekke grunn- og boligeiere som er berørt av E18-utvidelsene i Østfold og Bærum. Dagbladet omtaler i dag den vanskelige situasjonen som flere boligeiere mellom Strand og Ramstadsletta har kommet i som følge manglende bevilgninger og endringer i Oslopakke 3. Les saken her.

 

– Manglende politisk styring gjør at enkeltpersoner har havnet i en prekær situasjon. Det framstår tilfeldig hvem som er innløst, sier advokat Pål Martin Sand til Dagbladet.

Advokatfirmaet DSA ønsker å få i gang forhandlinger med Statens Vegvesen om innløsning av eiendommene.

Har du behov for juridisk bistand i forbindelse med innløsning eller grunnerverv, kan du ta kontakt med Advokatfirmaet DSA på post@advokatfirmaetdsa.no eller ringe en av våre advokater.