24. januar 2017

DSA i Advokatbladet

De har funnet en nisje og vil rendyrke den: Energi og miljø, eiendomsrett, skjønn og ekspropriasjon, kombinert med kunnskap om lokal- og rikspolitikk.