5. februar 2021

DSA bistår grunneierne på «Hylla»

Bane NOR planlegger kapasitetsøkning av jernbanen på Brynsbakken. I den sammenheng arbeides det med grunnerverv av omkring  15 eiendommer på «Hylla».

Dæhlin Sand Advokatfirma bistår grunneierne i saken.

Les mer på NRK.