15. november 2021

30 millioner til grunneier på Korsvoll

Overskjønnet i saken mellom Oslo kommune og Korsvold Huskomité er nå rettskraftig. Saken gjaldt fastsettelse av vederlag for en ubebygd eiendom på 3,1 dekar på Korsvoll som kommunen trengte til bygging av ny flerbrukshall. Kommunen tilbød i 2019 550 000 kroner for eiendommen basert på gjeldende regulering (P-plass). Eier, Korsvold Huskomité (Korsvoll Idrettslag og Korsvoll Arbeiderpartilag), mente imidlertid at deler av eiendommen skulle verdsettes som utbyggingstomt og avslo tilbudet.

Saken ble bragt inn for skjønnsretten hvor tingretten ga huskomitéen medhold og fastsatte verdien til 20 millioner kroner. Etter at kommunen anket avgjørelsen, kom også Borgarting lagmannsrett til at deler av eiendommen skulle verdsettes som utbyggingstomt. Overskjønnet fastsatte imidlertid verdien til 27 millioner kroner med tillegg av renter fra 2019 til 2021.

Kommunen anket ikke saken til Høyesterett og avgjørelsen fra Borgarting lagmannsrett er dermed rettskraftig. Advokat Pål Martin Sand i DSA har bistått grunneier.

Se avgjørelsen i Lagmannsretten her: Korsvoll – Skjønn 08.11.2021

Se også omtale av saken i Finansavisen.