Tora Ellingsen

Tora arbeider særlig med fast eiendom, herunder tingsrett, ekspropriasjon og plan- og bygningsrett. Hun har erfaring med tvisteløsning og prosedyre gjennom advokatpraksis og arbeid som dommerfullmektig.

Arbeidserfaring

2021 - Dæhlin Sand Advokatfirma, Advokat
2019 - 2021 Vesterålen tingrett, dommerfullmektig og konstituert sorenskriver
2015-2019 Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA, advokatfullmektig/advokat

Utdanning

2017 Advokatbevilling, Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
2015 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

Annet

Sensor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø