Thorbjørn Kringlebotn Borlaug

Thorbjørn arbeider med miljø, naturressurser og eiendom, herunder plan- og bygningsrett, ekspropriasjon og tingsrett.

Han har erfaring med forvaltningsrett og miljørett fra Miljødirektoratet. Her jobbet han blant annet med tillatelser til forurensende virksomhet, industriregulering, forurenset sjøbunn, mudre- og utfyllingssaker, ekspropriasjon og miljøkriminalitet.

Arbeidserfaring

2022- Advokatfullmektig, Dæhlin Sand Advokatfirma
2020-2022 Rådgiver i juridisk seksjon forurensning og klima, Miljødirektoratet

Utdanning

2015-2019 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2011-2014 Bachelor i journalistikk, Høgskolen i Oslo og Akershus