Mathilde Aagaard

Mathilde har erfaring som prosedyreadvokat innenfor et bredt spekter av rettsområder. Hun har særlig kompetanse innenfor tomtefeste og arbeider også med fast eiendom, avtalerett, plan- og bygningsrett og ekspropriasjon.

Arbeidserfaring

2018 – Dæhlin Sand Advokatfirma - advokat
2014 – 2016 Osloadvokatene AS, advokatfullmektig og advokat
2012 – 2013 Praksis fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik, Advokatfirmaet Hjort DA og Oslo Politidistrikt
2012 Universitetet i Oslo, kollokvieveileder og oppgaveretter

Utdanning

2013 Juridiske fag ved Universiteit Leiden, Nederland
2009 – 2014 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo