Jostein Røynesdal

Jostein jobber hovedsakelig med fornybar energi, forvaltningsrett og generell avtalerett. Han har lang erfaring fra saker om utbygging, produksjon og omsetning av vann- og vindkraft og regulatoriske spørsmål innenfor kraftsektoren.

Jostein har særlig kompetanse på kraftmarkedet og langsiktige avtaler for levering av kraft (PPA-er). Han har forhandlet flere slike avtaler for industribedrifter og kommuner.

I tillegg jobber Jostein med mye med generell kommunalrett og bistår kommuner med eiendomsforvaltning og energisaker, samt EU-rettslige spørsmål om statsstøtte.

Arbeidserfaring

2019 – Dæhlin Sand Advokatfirma, partner
2015 – 2019 Borregaard AS, Energy Director
2010 – 2013 Advokatfirmaet Lund & Co, advokat/advokatfullmektig
2006 – 2010 Nærings- og handelsdepartementet, EØS-seksjonen, rådgiver
2005 – 2006 Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet, vitenskapelig assistent

Utdanning

2013 – 2014 ESCP Europe Business School, Executive Master of Energy Management
2004 – 2005 University of Maastricht, LLM, EU Law
2000 – 2006 Universitetet i Oslo, Cand. Jur