Ida Bakke Husom

Ida har erfaring innen offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser i både stat og kommune gjennom Miljødirektoratet og Byrådslederens kontor. Hun har særlig kompetanse innen miljørett, forvaltningsrett, plan- og bygningsrett og kommunalrett.

Arbeidserfaring

2021- Advokatfullmektig, Dæhlin Sand Advokatfirma
2017-2021 Spesialrådgiver, Byrådslederens kontor, Oslo kommune
2011-2017 Rådgiver/seniorrådgiver, Miljødirektoratet, juridisk seksjon
2008-2009 Saksbehandler, Juss-Buss
2009 Praktikant, Advokatfirmaet Hjort DA

Utdanning

2005-2010 Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo
2010 Juridiske fag ved Vrije Universiteit Amsterdam

Annet

2011-2013 Tillitsvalgt, Juristforbundet